Festivalpladsen program

Festivalpladsen har åbent hver dag fra kl. 10.00 til 15.00 fra torsdag til lørdag i Kr. Himmelfartsferien.

Festivalpladsen program 2024

Festivalpladsen i Fyrhaven ved Det Grå Fyr!

Festivalpladsen har åbent hver dag fra kl. 10 til 15, torsdag – lørdag i Kr. Himmelfartsferien.

Verdenskendte mærker inden for kikkerter, teleskoper og kamera har stande på pladsen. Her kan du komme og prøve udstyr og få en snak med eksperterne hos Swarovski, Leica, Kowa, Nikon

DOF´s egen shop, Naturbutikken, er også at finde på pladsen med alt godt fra butikkens mange spændende varegrupper. Hos DOF-Nordjylland kan du høre nærmere om lokalafdelingens mangesidet arbejde og tilbud i regionen. Fuglambassadørerne og DOF’s Ørneklub gæster festivalpladsen alle dagene. Her inviteres alle børn, forældre og bedsteforældre til spændende oplevelser i fuglenes univers.

Se her hvornår de forskellige stande har åbent:

  • Ørneklubben torsdag - lørdag kl. 11.00 – 13.00
  • Naturbutikken torsdag - lørdag kl. 10.00 - 15.00
  • Swarovski torsdag - lørdag kl. 10.00 - 15.00
  • Leica torsdag - lørdag kl. 10.00 - 15.00
  • Kowa torsdag - lørdag kl. 10.00 - 15.00
  • Nikon torsdag - lørdag kl. 10.00 - 15.00
  • DOF Nordjylland torsdag - lørdag 10.00 - 15.00

Fortællinger i Fyrhavehuset
Alle dage vil der over middag være spændende oplæg med forskellige emner om fugle i Fyrhavehuset på festivalpladsen. Se tidspunkter i programmet nedenfor. Desuden gives der hver formiddag i Fyrhavehuset tips til hvor man kan tage hen og se fugle i Nyt fra Felten.

Den nye udstilling ”Himmelske Portrætter” er åbent i Det Grå Fyr alle dagene kl. 10.00 - 16.00

 

Programmet på Festivalpladsen (9.-11. maj 2024)

Torsdag 9 maj:

Åbning af Festivalen! Torsdag kl. 10 ved Det Grå Fyr

Åbningstale på festivalpladsen holdes af Egon Østergaard, Formand i DOF.. Naturstyrelsen byder efter talen på brød og kaffe.

Torsdag Kl. 10.30 – 11:00 (efter åbningstalen): Nyt fra Felten med Oluf Lou i Fyrhavehuset
Hvad sker der fuglemæssigt lige nu i Skagen? Hvor flyver rovfuglene? Er der sjældne fugle i området? Bliv opdateret med nyt fra felten når Oluf Lou fra Fuglestationens bestyrelse giver fif til hvad der rør sig og hvilke steder der er værd at besøge på dagen.

Torsdag Kl. 13.00 – 13.30: GPS-mærkning af Stor Hornugle med Lars Bo Jacobsen i Fyrhavehuset
Hør Lars Bo fortælle om de spændende resultater fra et projekt på Stor Hornugle i Danmark, hvor hunnernes adfærd i yngletiden er undersøgt ved hjælp af GPS-loggere.

Torsdag Kl. 14.00 – 14.30: Kongeørnen i Danmark med Hans Christophersen i Fyrhavehuset.
Hans Christophersen fra Fuglestationens bestyrelse og artskoordinator for Kongeørn fortæller om status på de ynglende Kongeørne i Danmark og giver perspektiver på artens fremtid i landet.

Fredag 10 maj:

Fredag Kl. 10.00 – 10.30: Nyt fra Felten med Oluf Lou i Fyrhavehuset
Hvad sker der fuglemæssigt lige nu i Skagen? Hvor flyver rovfuglene? Er der sjældne fugle i området? Bliv opdateret med nyt fra felten når Oluf Lou fra Fuglestationens bestyrelse giver fif til hvad der rør sig og hvilke steder der er værd at besøge på dagen.

Fredag Kl. 13.00 – 13.30: GPS-mærkning af Tajgasædgås med Lisa Vergin i Fyrhavehuset
Lisa Vergin fra Aarhus Universitet fortæller om hendes PhD-projekt, hvor hun har fulgt Tajgasædgæssene i de danske vinterkvarter med bl.a. GPS-sendere.

Fredag Kl. 14.00 – 14.30: Farvemærkede måger og terner samt lidt om Vendehalsen med Egon Østergaard i Fyrhavehuset
Hvor kommer mågerne og ternerne fra og hvor skal de hen? DOF’s formand Egon Østergaard fortæller om hvilke informationer man kan få ud af at aflæse farvemærkede måger og terner, hvilket han sammen med Fuglestationen har arbejdet med i efteråret sidste år. Egon vil desuden fortælle lidt om hvordan vi vil hjælpe Vendehalsene til at yngle i Skagen-området.

 

Lørdag 11 maj:

Lørdag Kl. 10.00 – 10.30: Nyt fra Felten med Oluf Lou i Fyrhavehuset
Hvad sker der fuglemæssigt lige nu i Skagen? Hvor flyver rovfuglene? Er der sjældne fugle i området? Bliv opdateret med nyt fra felten når Oluf Lou fra Fuglestationens bestyrelse giver fif til hvad der rør sig og hvilke steder der er værd at besøge på dagen.

Lørdag Kl. 13.00 – 13.30: To fuglekiggere i Skagen under 2. Verdenskrig med Simon Sigaard Christiansen i Fyrhavehuset
Fuglestationens forstander har set på kilder fra 1940’erne, hvor han fandt en historie om to fuglekiggere i Skagen. Den ene var modstandsmand, den anden var tysk soldat – begge mødte de ved et tilfælde hinanden i en barak på Grenen.

Lørdag Kl. 14.00 – 14.30: Stormsvalerne i Skagen med Simon Sigaard Christiansen i Fyrhavehuset
Siden 2021 har Fuglestationen i samarbejde med Ringmærkningsadministrationen fanget og ringmærket Stormsvaler på stranden. De fleste var Lille Stormsvaler men også en enkelt Stor Stormsvale. Hør fuglestationens forstander fortælle om nattens oplevelser med Stormsvalerne, om deres vilde rejser, biologi og adfærd.

Open Grill og After-birding ved Det Grå Fyr fra kl. 17.
Festivalen sluttes officielt af med hyggelig grillaften ved fyret. Vi tænder for grillen kl. 17. Medbring selv egen mad at grille og drikkevarer. Kl. 18 kåres vinderen af konkurrencen om Festivalens Sjældneste Fugl.

 

Konkurrencer:

Find Festivalens Sjældneste Fugl – Torsdag d. 9. maj  kl. 00.00 – Lørdag d. 20 maj kl. 17.
I tidsrummet fra midnat torsdag til lørdag kl. 17 kører konkurrencen ”Find Festivalens Sjældneste Fugle”. Området herfor dækker grænsen for den gamle Skagen Kommune. Observationerne af fugle der kandiderer til Sjældneste Fugl skal være verificeret af mindst én anden person end finderen eller dokumenteres med foto/lyd. Information om observationerne skal være bekendtgjort til arrangørerne senest lørdag kl. 17. Vinderen kåres lørdag kl. 18 i Fyrhaven, hvor der inviteres til hyggelig grill aften. Præmien er et gavekort sponsoreret af Naturbutikken. Dommere er Knud Pedersen & Simon Sigaard Christiansen.