Om os

Det Grå Fyr ejes af RealDania By og Byg, men drives i det daglige af Naturstyrelsen. Vi samarbejder med Dansk Ornitologisk forening, herunder også Skagen Fuglestation.

Det Grå Fyr

Det Grå Fyr i Skagen blev opført i 1858 af den danske arkitekt N.S. Nebelong. Fyret, der er opført i blank mur, er placeret midt på Skagen Odde, og med sine 46 meter er fyret det næsthøjeste i Danmark, kun overgået af Dueodde Fyr på Bornholm. 

Det Grå Fyr - Arkiv foto


Lidt om Det Grå Fyrs historie 
En halv time efter solnedgang den 1. november 1858 blev lampen i Det Grå Fyr tændt for første gang og dermed havde Skagen fået sit tredje fyr,der kunne hjælpe de søfarende med at holde kursen og komme sikkert i havn. Stedet, hvor det første danske fyrtårn blev tændt, var nu hjem for en moderne kæmpe, som med sine 46 meter var Danmarks højeste helt frem til 1960.

Til at løse sine opgaver på Det Grå Fyr havde fyrmesteren en fyrassistent og et par fyrpassere. Fyrassistenten var i alle henseender underlagt fyrmesteren, men han var også den, der overtog pligterne, når fyrmesteren var fraværende. Fyrpasserne skulle udføre det grovere arbejde som at gøre rent og slæbe brænde, men indgik også i vagtplanen. Vagthavende indfandt sig senest en halv time før solnedgang for at forberede fyrets tænding, og vagten blev opretholdt så længe, fyret var tændt.

Fyrmestrene
Fra 1858 til 1994 har 10 fyrmestre været beskæftiget på fyret. Det Grå Fyr var et af de mest prominente i landet, og det var derfor som regel en slutstilling, når en fyrmester kom til Det Grå Fyr. Før man nåede til fyrmesterstillingen på Skagen, havde man oftest haft stilling som assistent og gjort tjeneste på en lang række mindre fyr. Langt de fleste fyrmestre havde sejlet på langfart som navigatører, skibsførere eller maskinmestre.

Det Grå Fyr gennem tiden

Fyrmestre gennem tiden