SAND

Sand er foranderlig, spændende og byggestenen for både mennesker og fugle

Sand er det mest benyttede mineral i verden. 

Sand indgår som vigtig komponent i store dele af den moderne civilisation. Sand er den mest benyttede ressource i verden efter vand. 

Sand er byggesten for byggeri, vejanlæg og sand er ikke bare sand. Der findes mange forskellige former for sand. Sand ligner små diamanter når man får dem under lup. 

Sand kan være fint og meget "flyvende" og sand kan være groft og fugtigt. 

Udstillingen sand sætter fokus på både sandets forskellige former, men også hvad sandets bevægelse betyder for naturen omkring os. 

Skagens Odde har flyttet sig og flytter sig stadig. Da Det Grå Fyr stod færdigt i 1858 var det placeret lige midt på Skagens Odde. Der ligger det ikke i dag. Kom ind og oplev en foranderlige og "sandselig" udstilling.