Skagen Fuglestations vision.

Skagen Fuglestation vil være den fremmeste inden for følgende 4 overordnede områder:

-Videnskabelig indsamling og publicering af fugledata gennem feltarbejde.
-Formidling af fugle og natur for såvel specialister som den brede offentlighed med det mål at inspirere.
-Samarbejde på lokalt, nationalt og internationalt plan og indgå i udviklende partnerskaber.
-Stationen vil bidrage væsentligt til den økonomiske drift og stationens aktiviteter.

Skagen Fuglestation blev indviet i maj 2017 og indgår som en integreret del i Det Grå Fyr, der omfatter en fornem digital og interaktiv udstilling om fugletrækket. Herudover er der på stedet adgang til fyrtårnet, en café og en naturbutik. Stedets aktører er opmærksomme på, at Det Grå Fyr udadtil skal udvikles som én fælles enhed og heri ligger en væsentlig udfordring for parterne. Fuglestationen indsamler fugledata helårligt, bidrager til videnskabelige projekter og tilbyder naturvejledning og ture. Stationsleder, ringmærkere, observatører og formidlere udgør fuglestationens stab. DOF-medlemmer kan leje sig ind i gæstelejligheden og få indblik i og bidrage til stedets aktiviteter. I maj gennemføres fuglefestivallen hvert år sammen med venneforeningen. Skagen har længe været kendt som Nordeuropas bedste træksted for rovfugle om foråret, og gæstes derfor af mange fuglekiggere fra nær og fjern i denne periode. Fuglestationen udfører projektorienteret feltarbejde bl.a. i samarbejde med universiteter og andre interessenter, hvor data publiceres løbende. Teknologiske metoder til monitering af fugletrækket, f.eks. radar, radiotelemetri, lydoptagelser m.m. kombineres med observationer og ringmærkning. I det daglige er der høj fokus på undervisning og opkvalificering af stab og frivillige i et læringsfællesskab, hvor alle uanset niveau, tilegner sig ny viden og færdigheder. Som sigtelinje gennemføres aktiviteterne efter værdierne: Fugle, Oplevelser, Viden og Fællesskab som på alle planer kendetegner dagligdagen på fuglestationen.

 

Du kan følge med på fuglestationens webside