Sælerne på Grenen

En sælguide til gode oplevelser med sælerne på Grenen

Grenen er om sommeren omdrejningspunktet for liv og mylder af glade og nysgerrige turister, som gerne vil opleve Skagen Odde, og der hvor de to have mødes, Grenen. I havet omkring Skagen er der mange sæler, som imellem deres fourageringer gerne tager et hvil på spidsen af Skagens Odde, Grenen. I sommerperioden har den spættede sæl unger, og de nuttede sælunger og nysgerrige turister, kan ofte være en dårlig cocktail. Derfor får du i denne artikel, en guide til hvordan du kan få gode oplevelser med sælerne på Grenen.

Sælsomme oplevelser på Grenen
Grenen er ikke kun et populært mål for turister, men er også et populært sted for sælerne. I sær i de spættede ser ud til at foretrække Skagen Oddes spids, Grenen. Den spættede sæl er den mest forekommende sælart i Danmark. Den forekommer især i kystnære farvande, og hvor der er rigeligt med fisk og uforstyrrede hvilepladser, som rev, sandbanker og øer. Skagen er ingen undtagelse, og med et fiskerigt farvand, gamle bunkere i vandkanten er der god mulighed for fouragering og hvilepladser.

Den spættede sæl
Den spættede sæl er den mindste af sælerne på Grenen, men den mest forekomne sæl på Grenen. Den kan kendes på sit lille, korte hoved, flade næse og sit nærmest hvalpeagtige udtryk i hovedet. Farven varierer fra lysegrå til gråbrun med et spættet mønster, som er unikt for hver enkelt sæl. Deraf kan der kendes forskel på de forskellige individer.

Danmarks største rovdyr: Gråsælen
Den store gråsæl er derimod et relativt sjældent syn på Grenen, men det forekommer, at den finder sin vej til Grenen. Gråsælen er noget større end den spættede sæl, og kan veje helt op til 300 kg. Gråsælen kendetegnes ofte ved den strømlinede krop, med den grålige pels med spredte mørke pletter. Hovedet er kegleformet, og kan fra siden minde meget om et voksent hunde hoved. Bestanden af Gråsæler er i fremgang i Danmark, og sidste år (2020) tilbage i februar blev der set op til hele 16 gråsæler, som hvilede sig på Grenen, hvilket var et helt ekstraordinært syn. Gråsælen kræver ligesom den spættede sæl uforstyrrede opholdssteder, som giver sælerne plads til at yngle, hvile sig og skifte pels. Specielt i Gråsælens yngleperiode i det tidlige forår, er det vigtig at den har uforstyrredes opholdssteder. Selvom bestanden er gråsæler er stigende, er det stadig kun en lille del, ca. 5-10 af gråsælshunnere der føder deres unger i Danmark.
Naturstyrelsen har med deres Natura 2000 plan for deres habitatområde nr. 4, som omfatter blandt andet Hirsholmene, havet vest for, og Elling Å`s udløb udarbejdet en plejeplan for at sikre at forskellige arter, herunder Gråsælen har potentiale til at kunne indfinde sig i disse områder og derved skabe grobund for uforstyrrede yngleområder.

 Gråsæl

Gråsæl

 

Sælunger på stranden
Ofte ser man sælunger der ligger alene på stranden i sommermånederne, men det er helt naturligt, og du behøves ikke at blive bekymret. I starten af juni fødes de første spættede sælunger, og i de første uger følger de nyfødte unger moderen i tykt og tyndt, men det kan ske, at ungen bliver væk fra moderen, og derfor søger sælungen op på land, hvor den ligger og hyler og kalder efter dens mor. Det kan den blive ved med, indtil moderen henter den igen.  Sælungen kan også ligge alene, fordi moderen er ude at fouragerer, så hun derved kan producere mælk til hendes unge. En sælunge kan uden problemer være ladt alene tilbage på stranden, da sælungen kan nøjes med at die ved moderen 2 gange i døgnet. 

 Plettet sæl

Vores bedste råd til gode oplevelser med sælerne på Grenen.

1: Hold god afstand
Hvis sælungen ligger og hyler på stranden, så lad den blot ligge og hold god afstand. Det er helt naturlig adfærd. Sælungen ligger blot og kalder på sin mor. Husk på, at sælerne er et vildtlevende dyr og kan føle sig truet og stresset af mennesker, så jo mere afstand du holder, desto bedre har sælerne det. Sælerne har ligesom os mennesker brug for at hvile sig, og i stedet for sofaen, så benytter sælerne gerne stranden til et godt hvil. Sælerne har brug for at hvile sig mellem deres fourageringer, og ses derfor ofte ligge på standen og solbade. Sælerne kan ofte ligge på siden med den ene luffe hævet, så de kan få sol på maven. Men det betyder ikke, at de har det dårligt.

2: Synlige skader eller åbne sår
Hvis du oplever tilskadekomne sæler med synlige skader eller åbne sår, så kan du ringe til den lokale enhed i Naturstyrelsen. Naturstyrelsen Vendsyssel har til opgave at aflive nødlidende havdyr på stranden, hvis der er behov for det. Det kan betyde, at Naturstyrelsen af og til må ud for at aflive en syg sæl, der ikke har det godt. En sæl er et vildt dyr, og kanbåde være aggressiv og bide og kan ikke bare flyttes, så aflivning foregår ofte på stedet. Men det sker også, at det slet ikke er nødvendigt at aflive sælen, men blot at lade den blive liggende. Ofte kan detvvære svært for de besøgende på Grenen at forstå. Hvert år oplever vi at mange går tæt på sælerne, og ikke kan se forskel på om sælerne hviler sig eller om de har brug for hjælp. Dette kan skabe misforståelser og kan give dårlige oplevelser med sælerne.  Hvis du er tvivl om hvordan du skal forholde dig til sælerne eller hvis du ser en sæl du tror der er syg, så tag gerne kontakt til Naturstyrelsen eller Det Grå Fyrs sælkorps.

3: Oplys andre
Hvis du ser en sæl der ligger på standen, kan du med fordel fortælle andre, at de skal holde afstand til sælen. Du kan skrive i sandet, sætte et skilt op eller tegne en cirkel rundt sælen, og gerne minimum 50 meter væk fra sælen. Derved kan du hjælpe sælerne, og hjælpe gæster og besøgende på stranden til at forstå, at de skal holde en god afstand til sælerne.

 

Har du lyst til at formidle og passe på Sælerne på Grenen?

I Det Grå fyr har vi et stort ønske om at give alle glæden ved at færdes i naturen og forstå naturen bedre. Derfor har vi i starten af 2021 oprettet et sælkorps. Sælkorpset består af frivillige personer som er glade for naturen, og som har lyst til at fortælle og formidle om sælerne på Grenen. 

 

Bliv en del af Det Grå Fyrs Sælkorps

Har du lyst til at vide mere? Eller har du lyst til at være en del af sælkorpset? Så skriv en mail til os med dit navn og mobilnummer til: Obfuscated Email eller ring til os tlf. 7210 9011. 
Det kræver absolut ingen forhåndsviden, blot du er glad for at begå dig i naturen