Fugletrækket forår og efterår

Fuglene flyver nordpå i foråret og sydpå i efteråret

Skagens Odde virker som den sidste rasteplads på turen mod nord. 

 

De mange fugle som skal til deres yngleområder nordpå trækker hen over land, så langt som de kan komme. Når de når til Grenen er det naturligt at stoppe op for at finde føde og sikre at vindretningen er rigtig, før de krydser Skagerak.