Handicapfaciliteter

Parkering: Det vil være muligt at få adgang via tilkørselsvejen til Det Grå Fyr ved henvendelse i butikken. Herfra er det muligt at komme ind i huset med kørestol af bagdøren. 

Parkering foregår fortsat på parkeringspladsen efterfølgende. 

Tilkørselsvejen er ofte aflåst når Det Grå Fyr har åbent. Derfor henvendelse i butikken for oplåsning. 

 

Handicapindgang: Der er indgang af bagdøren og ved henvendelse til personalet. 

Udstilling og fyrtårn: Det er muligt at komme rundt i udstillingen med kørestol. Det er ikke muligt at komme i fyrtårnet, da der kun er trapper. 

Handicappriser: Der er ikke særskilte priser for handicappede.