Faciliteter

Parkering: parkeringsplads til biler og cykler

Toiletforhold:   der er helårsåbne toiletter og handicaptoilet

Borde og bænke: borde og bænke i Fyrhaven til fri afbenyttelse

Fyrhavehuset: Et overdækket område i Fyrhaven

Birders Club: Lille rum med bøger og plads til at sidde indenfor - til fri afbenyttelse, hvis det ikke benyttes til foredrag. Åbent hver dag når udstillingen har åben. 

Hundekroge: Hunde skal være i snor under hele besøget og alle steder. Der er hundekroge og frisk vand til hunden. Skulle skålen være tom, så spørg personalet. 

Ophold i naturen/klitterne: Klitterne er meget sarte og der skal ikke meget til før der går hul og sandet flyver afsted. Så benyt venligst stierne.