Det Grå Fyr og Skagen Fuglestation afholder Fuglefestival hvert forår på det tidspunkt hvor fugletrækket fra syd mod nord er mest koncentreret. Formålet er at sætte fokus på et af Europas bedste steder at se på fugletrækket.

Skagens Gren er som enden af en trakt, hvor fuglene der kommer sydfra presses sammen, for til sidst at forlade landet ud over havet frem mod ynglepladserne langt mod nord.Både forår og efter passerer millioner af fugle Skagens Gren eller havet langs med kysterne i deres vej til eller fra de nordskandinaviske yngleområder.Der ud over trækker området også mange sjældne fugle til, som er kommet på afveje fra deres normale trækrute eller simpelthen strejfer om over store afstande, inden de som fuldt udvoksede er klar til at slå sig ned på deres normale ynglepladser langt fra Danmark.

Skagen trækker mange ornitologer til området, specielt i forårsmånederne. I festivaldagene mødes ornitologer på områdets "Hot Spots", der bliver arrangeret konkurrencer og hard core ornitologer deler ud af deres viden på de mange udsigtspunkter omkring Skagen By.

Festivalen byder også på mange guidede ture, hvor erfarne ornitologer guider gæster ud i naturen på fugleture. Det giver gæsterne en helt unik oplevelse, ikke bare kan fuglenes ses, de bliver også identificeret og ofte følger gode historier om artens liv med, når guiden fortæller om fuglen.

I Fyrets have er der flere gode boder både med information og salg af kikkerter, naturbøger, naturbeklædning og meget mere. Udstillingen Vilde Hjem giver dig et indblik i 5 af fuglenes habitater. Stranden, Klitheden, Rørskoven, Klitplantagen og Haven. Kom med en tur rundt i en ny og inspirerende fortolkning. Her kan du se rørskoven under lup, besøge klitheden en lun sommermorgen, tjekke dine fuglestemmer, hygge i kaffestuen eller opleve et skibsforlis i fyret fortæller dig meget mere om fuglenes fantastiske træk og der er oplevelser for både børn og voksne. Og så har du muligheden for at komme op i det 46m høje Grå Fyr, hvor du får en fantastisk udsigt over hele Skagens Gren med byen mod syd, SKagerak mod vest og Kattegat mod øst lige for foden af fyret. Mod nordøst kan de se Grenen der strækker sig ud som en sandrevle der skiller de to have.Også Fuglestationen inviterer gæsterne på særlige oplevelser. Du kan komme med ud i området og opleve ringmærkningen og Fuglestationen laboratorium i Det Grå Fyr byder også på oplevelser.

Cafe Blink er naturligvis åben i hele Festivalperioden, hvor du både får mulighed for at indtage en fantastisk frokost og se på de fugle der trækker forbi fyret.