Skagen Fuglefestival program

Fuglefestival i 2023 17. - 21. maj 2023

PROGRAM FOR 2023 VIL FØLGE PÅ DENNE SIDE. 

 

PROGRAM FOR 2022 ER NEDENFOR. 

Festivalpladsen er åben alle dagene kl. 10.00 - 15.00 - dog søndag til kl. 12.00 

På pladsen ved Det Grå Fyr kan du møde Naturbutikken,  Swarovski, Zeiss og Leica. Se hvornår de er her.

Blink har åbent alle dagene kl. 10.00 - 22.00 og der er Afterbirding torsdag og fredag eftermiddag kl. 15.00 - 17.30, hvor sultne fuglekiggere kan nyde en øl og en varm ret fra Blink til kr. 150,00.

 

Onsdag den 25. maj kl. 15.00 - 16.00 

Skovrider Jesper Blom Hansen tyvstarter årets fuglefestival i Det Grå Fyr med et oplæg, der præsenterer, hvad der sker med fuglelivet, når mennesker piller ved den måde, som vild natur indretter sig på.

Kom og hør skovrider Jesper Blom Hansen fortælle om Naturstyrelsens forvaltning af habitater. Hvilken betydning har det for fuglelivet? Hvordan arbejder Naturstyrelsen med Klitheden og Klitplantagen? Udstillingen Vilde Hjem får os igennem 5 habitater, som er lige uden for døren af Det Grå Fyr. Mennesker bevæger sig i naturen og Naturstyrelsen anlægger stier og sikrer god adgang til naturen. Med nye Naturnationalparker og arbejdet med urørt skov, er der så ændringer i måden naturen bliver plejet eller ikke plejet.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding, da der er begrænsede antal pladser. Det er muligt at købe kaffe, the og kage indenfor i Det Grå Fyr.

Mødested: Birders Club

Arrangør: Det Grå Fyr, Naturstyrelsen

Tilmelding:www.event.it/detgraafyr

Pris: Gratis

Birding the Tip. 26. – 29. Maj fra solopgang  

Grenen-området er et hotspot for fugle i slutningen af maj. Udforsk området på egen hånd, hvor der fra solopgang alle dage vil stå mange fuglekiggere klar på klitterne i området frem til op ad formiddagen. Ved Kabeltromlen fortæller Fuglestationen gerne besøgende om de forbitrækkende fugle mellem ringmærkningsrunderne. 

Se Fuglestationens  kort over områdets populære lokaliteter: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1UqyDx8hfWF3UJ5D0PrqSlFXIh97FtPUc&ll=57.743929515174905%2C10.633714095071829&z=13

Torsdag d. 26. maj kl. 10 – Søndag d. 29 maj kl. 11. Find festivalens sjældneste fugl

I tidsrummet fra torsdag kl. 10 til søndag kl. 11 kører konkurrencen - "Find den sjældneste fugl på Festivalen”. Området herfor dækker grænsen for den gamle Skagen Kommune.
Observationerne af fuglene skal være verificeret af mindst én anden person end observatøren, eller ved fotodokumentation, og den skal være bekendtgjort til arrangørerne senest søndag kl. 11.
Vinderen bliver bekendtgjort søndag 29.maj kl. 12 ved Det grå Fyr.

Dommer er Simon S. Christiansen

Fuglefestival - 26.-29. maj fra 11-12:00 – Ørneklubben inviterer på fugletur

Ørneklubbens turleder Johan står klar til at vise alle børn mellem 6-12 år plus ledsagere en masse fede fugle i området omkring Danmarks nordligste spids. Ørneklubben sørger for lånekikkerter til børnene, men medbring gerne egen kikkert og evt. kamera, da vi ikke har nok til alle. Husk desuden praktisk fodtøj og varmt tøj alt afhængigt af vejrsituationen. Efter turen har børnene mulighed for at blive meldt ind i Ørneklubben og få en startpakke med hjem, som indeholder en masse sejt gear til fremtidigt fuglekikkeri. 

Mødested: Turerne starter og slutter ved Det Grå Fyr på Fyrvej 36, 9990 Skagen. Se hvordan I finder frem her: https://bit.ly/3MSwo3E 

Tilmelding: ingen tilmelding

Torsdag. D. 26 maj kl. 08.15 – 15.45 -  Endagstur til Hirsholmene

Vi mødes torsdag den 26. maj kl. 8.15 på Frederikshavn havn pier 5 som støder op til Fiskerihavnsgade.Vi tager på en éndagstur ud til øgruppen, hvor vi besøger hovedøen Hirsholm. Hirsholmene består af en gruppe stenøer som ligger ca. 7km nordøst for Frederikshavn.Blandt ornitologer er øerne nok bedst kendt for at huse Danmarks klart største koloni af tejster, idet her yngler over 1200 par, men også kolonien på ca. 1500 par splitterner er blandt landets største. Af andre ynglefugle kan nævnes skærpiber, vandrikse, huldue som yngler mellem stenene og 5 arter måger.Da vi besøger øen lige midt i træktiden skal vi bestemt også kigge efter rastende trækfugle, og hvem ved, måske bliver det os som finder festivalens sjældneste fugl.

Da der ikke er mulighed for at købe noget på øen, skal du have madpakke med. Frisk drikkevand er ikke tilgængeligt på øen, så du skal have lidt drikkevarer med selv.

Vi er retur i Frederikshavn ca. kl 15.45 

Turleder: Lars H. Mortensen

Pris: 150 kroner

Tilmelding: Bindende tilmeldingen foregår ved at indbetale via mobilepay til 21499435, Lars Mortensen. Husk at anføre deltagernavn ved betaling.

Torsdag 26. maj kl. 10:30 - 13:00 - Tur ad Grenen Sporet

Tag med på denne ca. 3 km lange tur der fra Fyret går ud til Grenen P-pladsen og ind igennem Ellekrattet og derefter ned af Grenen Sporet som fører os ned igennem Reservatet og over til Det Grå Fyr. Turen ender igen ved Det Grå Fyr. Der vil være gode muligheder for at se de lokale fugle der er i området, lytte til fuglestemmerne og samtidig blive overrasket af det tilfældige fugletræk der passerer over Grenen.

Fornuftigt fodtøj anbefales. Tag kaffe og en bid brød med til en lille pause. Turen er egnet for gangbesværede og børn ifølge med voksne.

Turleder: Gustav Nyberg

Mødested: På P-pladsen ved Det Grå Fyr.

Pris: Gratis

Tilmelding: Ingen tilmelding 

Torsdag 26. maj kl. 12-16 - Åben have på Fyrbrovej 11A i Skagen

Tina byder dig velkommen i hendes have, hvor hun fortæller historien om at opbygge en vild have, give naturen mere plads og skabe levesteder i de nære omgivelser. Hvad betyder det for fuglene, insekterne og planterne.
Tina´s have ligger lige på trækfuglenes rute videre mod nord.

Kig forbi og få en snak om indretning af en naturhave.

Turleder: Tina Ellis

Mødested: Fyrbrovej 11A, 9900 Skagen

Pris: Gratis

Tilmelding: Ingen tilmelding 

Fuglefestival - 27.-29. maj fra solopgang til op ad formiddagen - Ringmærkning

Fra fredag til søndag er der hver morgen ringmærkning ved Kabeltromlen på Grenen, hvis vejret tillader. Nettene er oppe fra solopgang, og der fortsættes op af formiddagen. Sluttidspunkt afhænger af om der er fugle tilbage, så kom tidligt for at være sikker. Her fortæller Fuglestationen gerne om fuglene der mærkes og arbejdet med ringmærkningen til besøgende. Ringmærkningen foretages af frivillige med licens under Ringmærkningscentralen, Statens Naturhistoriske Museum. 

I tilfælde af regn eller blæst mærkes der ikke.

Mødested:klik her på link til GoogleMaps for at finde Kabeltromlen. Ellers gå fra Grenens parkeringsplads mod nord ud ad grusvejen/traktorsporet (Nordstrandsvej), efter ca. 500 meter vil du se nogle cykler parkeret på højre hånd efter rørskoven. Følg stien ind her, hvorefter du finder stedet.

Tilmelding: ingen tilmelding

I tilfælde af regn eller blæst mærkes der ikke.

Kontakt: Simon S. Christiansen, Forstander Skagen Fuglestation. Tlf. 40 21 73 14 

Fredag den 27.maj kl. 7 - 11 

Morgentur i Skagen. 

Mødested: Nordstrand for enden af Batterivej nord for Radarstationen, Skagen. 

Turleder Henning Ettrup

Du bliver taget med på en ca. 6 km stille gåtur i området mellem Nordstrand og Grenen. Turen starter kl. 7 ved Nordstrand og går gennem det kuperede klitterræn forbi søen med skarvkolonien og ud til Grenen.  Der er gode muligheder for at se eller høre lokale ynglefugle som Gråstrubet Lappedykker, Rørdrum, Trane og Vandrikse samt rastende småfugle i Reservatet og et begyndende rovfugletræk over Grenen som turen skrider frem.  Solidt og vandtæt fodtøj anbefales.

Medbring gerne forfriskninger til pauserne under den ca. 4 timer lange tur. 

BIRDRACE med DOF-Ung fredag kl. 13-15. 

Ungdomsmedlemmerne I DOF og de frivillige unge på fuglestationen dyster i grupper om at se flest fugle i løbet af to timer. Startskuddet går fra det Grå Fyr kl. 13.Hvis du er mellem 12-25 år er du velkommen til at følge med et af holdende, og se en masse fede fugle på tid sammen med andre energiske unge. 

Tilmelding til Fuglestationens forstander: Obfuscated Email eller 40217314  

Læs mere om DOF-Ung her: https://www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/dof-ung 

Fredag den 27. maj - kl. 19 til ca. 22 - Fugle og dyreliv i vandremilerne.

Turen går forbi Hjorts og Kokholms Hotel, og ad den gamle vej, til de uendelige vandremiler. Her har vind og vejr, igennem årtusinder, skabt forandring i landskabet.

Et forrevent landskab som kan lede til mange spørgsmål? Hvilken arter og hvilke mennesker har overlevet og beboet dette naturskabte landskab?

Der er bl.a. håb for at opleve traner, dobbelt bekkasin og andet fugleliv i området.

En aften med fokus på naturens lyde, f.eks. strandtudsens parringskoncert.

Medbring kaffe/te til pausen i vandremilerne.

Turleder: Villy K. Hansen

Mødested: Kandestederne ved Redningshuset, nær ved Hjorts Hotel.

Pris: Gratis

Tilmelding: Ingen tilmelding

Lørdag 28. maj kl. 7 – 9:30 - Morgentur ved Gyvelstien

Fra P-pladsen går turen til fods ca. 4 km rundt i området ved Gyvelstien og Pælebakke Klit. Der vil være fokus på årstidens fuglestemmer i både løvskov, nåleskov og klithede.

Fornuftigt fodtøj anbefales.

Tag kaffe og en bid brød med til en lille pause. Turen er egnet for gangbesværede og børn ifølge med voksne.

Turleder: Kurt Rasmussen

Mødested: ved P-pladsen ved indgangen til Gyvelstien på Frederikshavnsvej.

Pris: Gratis

Tilmelding: Ingen tilmelding 

Søndag 29. maj kl. 8 – 11 - Morgentur i Råbjerg Mile

Kurt er guide på denne tur der går ind over Råbjerg Mile til milesøerne og retur. Der vil være gode muligheder for at se de lokale fugle som Storspove, Trane og Ravn, samt tilfældige trækfugle som Gul Vipstjert, vadefugle og rovfugle.

Fornuftigt fodtøj anbefales til en tur i sandet.
Tag kaffe og en bid brød med til pausen.

Turleder: Kurt Rasmussen

Mødested: på P-pladsen på Kandestedvej

Pris: Gratis

Tilmelding: Ingen tilmelding

Søndag den 29. maj kl. 13.00 – FamilieNaturklubben kigger på fugle

Der er masser af fugle i Skagen. Vi tager kikkerter omkring halsen og en fuglebog i hånden og går en tur i området. Måske vi ser en stor ørn og hvor stor kan sådan en mon blive? Eller måske vi møder en lille sød mejse. Hvad vi møder på turen afhænger selvfølgelig af vejret, så vi håber på godt vejr, og at der er massere fugle omkring os.

 Vi slutter som vanligt med kaffe/saftevand og hygge i Birders Club. 

Mødested: Birders Club - Det Grå Fyr 

Husk tilmelding, så vi ved hvor meget kaffe og saftevand vi skal lave.

Tilmelding på www.event.it/detgraafyr - eller tilmeld dig på mail til Mette – Obfuscated Email

For deltagere som ikke har købt årskort koster det pr. gang

Voksen kr. 75,00

Barn (4-15 år) kr. 30,00

For årskortholdere – gratis at deltage.